Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker Administrator mån, 03/21/2016 - 09:42
Utbildad i Storbritannien?
Du som har gjort din utbildning i Storbritannien ska från och med deras utträde ur EU (Brexit) ansöka om legitimation enligt de anvisningar som står under fliken Utbildad utanför EU och EES.

Om du har skickat in ansökan om legitimation före Storbritanniens utträde, så behandlas din ansökan fortfarande enligt reglerna för EU/EES-området.

Du behöver legitimation för att jobba i Sverige

Vill du jobba som biomedicinsk analytiker i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för biomedicinsk analytiker.

För att få legitimation måste du få dina yrkeskvalifikationer erkända. Det innebär att vi bedömer om din utbildning och eventuella praktiska erfarenhet är jämförbar med de svenska kraven för biomedicinsk analytiker.

Du behöver dessutom ha språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska om du vill jobba i Sverige.

Du ansöker om legitimation hos oss. Du behöver inte ha svenskt personnummer eller bo i Sverige för att kunna ansöka om och få legitimation.

Jobba tillfälligt i Sverige

Vill du jobba en kortare tid i Sverige kan du ansöka om legitimation med eller utan tidsbegränsning. För att få en tidsbegränsad legitimation måste du kunna visa att du kommer jobba tillfälligt, att du uppfyller alla krav för att få jobba i ditt yrke och att du jobbar i ditt yrke just nu.

Kontakta oss om du vill ansöka om en tidsbegränsad legitimation eller om du är osäker på vilken legitimation du bör ansöka om. 

Om du inte vet hur länge du vill jobba här rekommenderar vi att du ansöker om legitimation utan tidsbegränsning. Det gör du genom att följa stegen ovan.

Stegtitel
Får du jobba i Sverige?
Vikt
40
Senast uppdaterad: 2019-04-12

Så här kan du visa dina språkkunskaper

Så här kan du visa dina språkkunskaper Johanna Embretsen fre, 04/08/2016 - 10:51

Du behöver kunna svenska, danska eller norska

För att kunna få en svensk legitimation behöver du visa att du har språkkunskaper i svenska, danska eller norska.Detta gäller även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska så snart du har bestämt dig för att du vill jobba i Sverige.

Visa dina kunskaper i svenska

Du kan till exempel visa dina språkkunskaper genom att skicka in ett betyg eller intyg om godkänt resultat i

Du kan också visa dina språkkunskaper genom att en vårdgivare bedömer om du har de språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket. Vårdgivaren ska sedan fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts.

Blankett för bedömning av språkkunskaper

Visa dina kunskaper i danska eller norska

I stället för svenska kan du ha motsvarande kunskaper i danska eller norska.

Du kan till exempel visa dina språkkunskaper genom att skicka in ett betyg eller intyg om godkänt resultat i

Du kan också visa dina språkkunskaper genom att en vårdgivare bedömer om du har de språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket. Vårdgivaren ska sedan fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts.

Blankett för bedömning av språkkunskaper

Ett annat alternativ är att du skickar in ett intyg som visar att du gått en högskole- eller universitetsutbildning på danska eller norska.

Skicka betyg eller intyg med ansökan

Skicka in en kopia på ditt betyg eller annat intyg om språkkunskaper när du ansöker om legitimation.

Senast uppdaterad: 2018-10-16

Ansök om legitimation

Ansök om legitimation Johanna Embretsen fre, 04/08/2016 - 10:54

Du kan ansöka på olika sätt

Du kan ansöka genom att

Webbformulär för ansökan om legitimation

Blankett för ansökan om legitimation

Så här ansöker du

Du ansöker genom att betala avgiften, fylla i ansökan i webbformuläret eller på blanketten och skicka in den tillsammans med de dokument som krävs.

Betala ansökningsavgiften när du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 700 kronor. Om du betalar i en annan valuta, var noga med att du betalar exakt rätt belopp i svenska kronor. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 när du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag. Om du inte har något svenskt personnummer skriver du in ditt födelsedatum i formatet ååååmmdd och ditt namn i formatet namnefternamn. Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå ditt personnummer som ska fyllas i.

Skicka in ansökan

När du skickar in din ansökan, skicka med

Skicka också med kopior och översättningar av ditt

Du som har legitimation i Norden

Du som har legitimation i Danmark, Finland, Island eller Norge behöver bara skicka med dokumenten ovan.

Du som är utbildad inom EU eller EES

Om du är utbildad inom EU eller EES (utanför Norden), skicka med kopior och översättningar av

Om varken ditt yrke eller din utbildning är reglerad i landet där du är utbildad, behöver du också visa att du har jobbat i ditt yrke under minst ett av de senaste tio åren i ett eller flera EU- eller EES-länder.

Det kan du göra till exempel genom att skicka in ett eller flera tjänstgöringsintyg med din ansökan. Skicka in intygen som kopior, både översatta och på originalspråk.

Om du inte vet om yrket eller utbildningen är reglerad, kontakta behörig myndighet i ditt utbildningsland.

Du som är utbildad utanför EU eller EES

Du som är utbildad utanför EU och EES kan i vissa fall ansöka på samma sätt som de som är utbildade inom EU eller EES. Det gäller dig som har fått din utbildning erkänd i ett EU- eller EES-land och har jobbat där tre år i ditt yrke.

För att visa detta, skicka förutom dokumenten ovan med kopior och översättningar av

Om du har fått legitimation i Norden behöver du inte skicka in dessa extra dokument.

Om du har fått legitimation i ett EU- eller EES-land utanför Norden, men inte har jobbat tre år i det landet behöver du i stället ansöka som utbildad utanför EU och EES.

Begär ut intygen från en myndighet

Kontakta den behöriga myndigheten i det EU- eller EES-land där du har utbildat dig eller senast jobbat i ditt yrke för att begära ut intygen som visar att du

Vet du inte vilken myndighet du kan kontakta, sök i Regulated professions database hos Europeiska kommissionen.

Så här ska dokumenten översättas

Dokument som är skrivna på svenska, norska, danska eller engelska behöver inte översättas. Översättningen kan göras i alla länder. Översättning innebär att en auktoriserad översättare översätter dina dokument till svenska eller engelska.

Vi kan inte skicka tillbaka dokument

Vi har inte möjlighet, enligt lag, att skicka tillbaka de dokument som du skickat in till oss i din ansökan.

EU och EES
De länder som ingår i EU är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

De länder som ingår i EES är EU-länderna och Norge, Island och Liechtenstein.

Schweiz ingår inte i EU eller EES. Är du utbildad eller har jobbat där söker du ändå på samma sätt som de som har utbildat sig eller jobbat i ett EU- eller EES-land.
Senast uppdaterad: 2019-10-23

Vad händer med din ansökan?

Vad händer med din ansökan? Johanna Embretsen fre, 04/08/2016 - 11:01

Din ansökan granskas i turordning

När din ansökan kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse, om du fyllt i din e-postadress i ansökningsblanketten. Vi granskar ansökningarna i turordning och det kan ta olika lång tid för olika ansökningar.

Om din ansökan inte är komplett kan vi ibland kontakta den behöriga myndigheten i ditt utbildningsland för att få in kompletterande uppgifter.

Om du är aktuell för att få legitimation gör vi också som ett sista steg alltid en sökning i polisens belastningsregister. Vi gör detta eftersom du inte kan få legitimation om du gjort dig skyldig till något allvarligt brott. I sådana fall kontaktar vi dig.

Hur lång tid tar det att få ditt beslut?

Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska ett beslut avseende ansökan om legitimation under alla omständigheter fattas inom tre till fyra månader från att ansökan är komplett.

Vad menas med komplett ansökan?

Komplett ansökan innebär att vi fått in samtliga relevanta handlingar som vi begärt samt i förekommande fall att vi begär kompletterande information från behörig myndighet i ditt utbildningsland. Vi kan även ta in utlåtanden från sakkunniga för att vi ska kunna fatta ett beslut i ärendet. Vår målsättning är att meddela ett beslut inom fyra veckor från det att utredningen i ditt ärende är komplett. För att du ska få ditt beslut så fort som möjligt är det viktigt att du skickar med alla dokument från början när du ansöker. 

När vi har fattat beslut får du information om det via e-post

Tänk på att ett beslut inte alltid betyder att du får legitimation. Eftersom du inte får jobba i ditt yrke innan du fått legitimation är det därför bra att vänta på beslutet innan du tackar ja till en tjänst.

Om du får legitimation läggs det in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Väntetid
Senast uppdaterad: 2017-12-14

När du har fått beslut

När du har fått beslut Johanna Embretsen fre, 04/08/2016 - 11:07

Om du har fått legitimation

När du har fått legitimation som biomedicinsk analytiker får du börja jobba i ditt yrke. Du behöver inte registrera dig hos någon mer myndighet, förbund eller liknande.

För att hitta ett jobb kan du vända dig direkt till en arbetsgivare eller till Arbetsförmedlingen.

Om du har fått avslag på din ansökan

Om du fått avslag på din ansökan om legitimation för att du inte uppfyller kraven i EU-direktivet kan du jobba i ett yrke som inte kräver legitimation.

Yrken som inte kräver legitimation inom hälso- och sjukvården är till exempel apotekstekniker, undersköterska, tandsköterska eller vårdbiträde. Det är då upp till arbetsgivaren att avgöra om du har den kompetens som krävs.

Du kan också välja att studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation.

Information om hur du ansöker och om vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu.

I vissa fall kan du få din utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR). Det kan vara till hjälp när du söker jobb eller vill studera.

Om du har fått avslag med kompensationsåtgärder

Om du har fått avslag på din ansökan om legitimation med krav på kompensationsåtgärder så betyder det att du måste göra en praktik eller ett prov enligt vårt beslut. När du har genomfört kompensationsåtgärden ansöker du avgiftsfritt om legitimation igen. Denna ansökan behandlas skyndsamt eftersom vi inte gör en ny bedömning av dina yrkeskvalifikationer utan endast kontrollerar att du har genomfört kompensationsåtgärden med godkänt resultat. Sedan bedöms övriga krav för legitimation, exempelvis att du uppfyller språkkravet och det görs även en kontroll mot belastningsregistret. Om alla förutsättningar är uppfyllda beviljar Socialstyrelsen legitimation.

Så här överklagar du

Om du har fått avslag eller avslag med kompensationsåtgärder så kan du överklaga beslutet inom tre veckor från det att du har tagit emot beslutet från oss. Du överklagar genom att skicka en kort skriftlig motivering till oss om varför du inte är nöjd med beslutet. Vi granskar då ditt ärende på nytt för att se om vi kan göra en annan bedömning. Om inte så skickas ditt ärende vidare till Förvaltningsrätten som gör en egen bedömning.

Senast uppdaterad: 2019-03-25