Utbildad inom EU eller EES

Studerande på läkarprogrammet vid fakultet inom EU/EES kan efter termin nio förordnas för anställning med vikariatsförordnande under handledning. Studenten måste ha fullgjort nionde terminen med godkända kurser och prov.

Studenten måste vara godkänd på kurser och prov inom det medicinska området som vikariatet avser. Som vårdgivare behöver du ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen.

Kompensationsåtgärder

Den som har en utbildning från annat EU/EES-land kan få ett beslut från Socialstyrelsen att de behöver genomföra en kompensationsåtgärd. Det innebär att personen ska genomföra praktisk tjänstgöring. Hur länge och inom vilka områden personen ska tjänstgöra framgår av beslutet från Socialstyrelsen. Med beslutet skickar Socialstyrelsen även med intyg som du som arbetsgivare ska fylla i.

Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden.