Tandläkare

Eftersom tandläkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden. Eftersom det för tillfället inte finns någon särskild blankett för utbildade i Sverige ska du använda dig av den länkade blanketten för utbildade utanför EU/EES så länge.