Tandläkare

Studerande på tandläkarprogrammet vid svensk fakultet kan efter termin nio anställas med vikariatsförordnande under handledning. Studenten måste ha fullgjort nionde terminen med godkända kurser och prov. Eftersom tandläkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden