Receptarie

Receptarie är ett ensamrättsyrke. Det innebär att det krävs legitimation som receptarie för att arbeta som receptarie.

Läs mer om ensamrättsyrken på Socialstyrelsens webbplats