Barnmorska

Barnmorska är ett ensamrättyrke. Det innebär att det krävs legitimation som barnmorska för att arbeta som barnmorska.