Apotekare

Apotekare är ett ensamrättsyrke. Det innebär att det krävs legitimation som apotekare för att arbeta som apotekare.

Läs mer om ensamrättsyrken

 

Det är inte möjligt för dig som arbetsgivare att anställa en student med temporär behörighet som apotekare.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats