Rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska

Du som är utbildad specialistsjuksköterska utanför Sverige och vill jobba som det i Sverige måste ha svensk legitimation som sjuksköterska och rätt att kalla dig specialistsjuksköterska.

I Sverige är titeln specialistsjuksköterska skyddad och får endast användas av den som har svensk legitimation som sjuksköterska och som har fått ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska. När du kan ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska i Sverige skiljer sig lite åt beroende på var du är utbildad.

Om du är utbildad inom EU eller EES

Du som är utbildad inom EU eller EES men utanför Sverige kan ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska samtidigt som du ansöker om svensk legitimation. Du kan också ansöka om rätten efter att du har fått en svensk legitimation.

Ansök om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska – utbildad inom EU eller EES

Om du är utbildad utanför EU och EES

Du som är utbildad utanför EU och EES måste ha svensk legitimation som sjuksköterska innan du kan ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska. För att kunna få rätt att kalla dig specialistsjuksköterska behöver din specialist-utbildning till sin längd, nivå och sitt innehåll motsvara en examen som specialistsjuksköterska enligt högskoleförordningen (1993:100). I Sverige är utbildningen till specialistsjuksköterska en högskoleutbildning på minst ett år.

Så här ansöker du

Ansök om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska genom att betala avgiften, fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med ett antal dokument. På blanketten ser du vilka specialiteter du kan ansöka om.

När du ansöker, skicka med

  • en ifylld ansökningsblankett

ett personbevis som inte är äldre än tre månader, om du har svenskt personnummer, eller en kopia av ditt giltiga pass.

Skicka också med kopior av följande intyg, både på originalspråk och översatta

  • ett intyg om avslutad utbildning, till exempel ett examensbevis
  • ett intyg som beskriver vilka kurser du har läst och hur lång din utbildning var
  • ett intyg om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning.

Blankett för ansökan om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

Betala ansökningsavgiften när du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska är 870 kronor. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmddxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag. Om du inte har något svenskt personnummer skriver du in ditt födelsedatum i formatet ååååmmdd och ditt namn i formatet namnefternamn.

Alla dokument ska vara på originalspråk och översatta

Alla dokument ska vara både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Översättningen kan göras i alla länder.