Andra behörigheter

Du som vill jobba i hälso- och sjukvården kan i vissa fall behöva ansöka om behörighet för att få göra olika arbetsuppgifter eller för att få använda en titel.