Steg 2 Gör kunskapsprov

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till steg 3. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här gör du

Naprapathögskolan i Stockholm ordnar provet och det innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska delen. Du får ett beslut från oss via mejl när du har blivit godkänd på båda delarna av kunskapsprovet.

  1. Anmäl dig till kunskapsprovet hos Naprapathögskolan.
  2. Genomför provet på plats i Stockholm.
  3. När du har fått godkänt kan du gå vidare till nästa steg.

Vanliga frågor

Kan jag få hjälp att förbereda mig för provet?

I vissa situationer kan du ha möjlighet att gå en förberedande utbildning inför kunskapsprovet. Kontakta lärosätet eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Vad händer om jag inte blir godkänd?
  • Du har tre gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska.
  • Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. 
  • Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.  
  • Mer information om provet finns på lärosätets webbplats.

Har du fler frågor om det här steget?

Kontakta lärosätet om du har frågor om kunskapsprovet.

Läs mer i regelverket 

Publicerat: