Ansök om bevis om specialistkompetens

Du som har påbörjat eller fullgjort en specialistutbildning utanför EU/EES-området, måste genomföra en svensk specialiseringstjänstgöring, ST, innan du kan ansöka om bevis om specialistkompetens i Sverige. För att få påbörja ST måste du även ha svensk legitimation som läkare.

När du är legitimerad ska du vända dig till ett sjukhus eller en annan vårdgivare för att ansöka om en ST-plats. När du har fullgjort din ST ska du ansöka om bevis om specialistkompetens enligt samma regler som de som är utbildade i Sverige.