UHR utfärdar Certificate of Conformity från 1 maj 2022

Från och med 1 maj 2022 tar Universitets- och högskolerådet (UHR) över utfärdandet av intyget Certificate of Conformity som gäller svensk sjukvårdsutbildning.

Här hittar du länkar till intygssidorna både på svenska och på engelska.

Svenska: Intyg för arbete utomlands – Universitets- och högskolerådet (uhr.se)

Engelska: Assistance Centre for Professional Qualifications – Swedish Council for Higher Education (uhr.se)

OBS! Socialstyrelsen utfärdar fortfarande Certificate of Conformity som gäller

  • specialistutbildning (läkare, tandläkare)
  • intyg över utbildning till apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska eller tandläkare som påbörjades före 1994.

Detta ska bifogas till din begäran om du har en utbildning som påbörjades före 1994:

  • ett tjänstgöringsintyg som bekräftar att du arbetat under minst tre år i följd dem senaste fem åren.

Till intygssidan