Intyg om kontaktlinsbehörighet

Här kan du som är legitimerad optiker och har kontaktlinsbehörighet beställa ett Intyg om kontaktlinsbehörighet.

Intyg om kontaktlinsbehörighet visar

  • att du är behörig att bedriva kontaktlinsverksamhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Från och med 1 maj 2021 signerar och stämplar Socialstyrelsen inte längre intyg som utfärdas på svenska

Som en del av Socialstyrelsens digitaliseringsprocess signerar och stämplar vi inte längre intyg om behörighet som utfärdas på svenska. Detta gäller intyg utfärdade från och med den 1 maj 2021, oavsett när ansökan om intyget kom in till Socialstyrelsen.

Handläggningstid

Det kan ta upp till 8 veckor att få ditt intyg.

Ansök via e-tjänst

 

Vi kommer att göra en kontroll mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har loggat in för att ansöka.

Saknar du e-legitimation eller Foreign eID?

Då kan du i stället ansöka via webbformulär.

Har du frågor om intyg?

Då kan du kontakta oss på Socialstyrelsen. Mejla oss på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 30 00.